Head töömehed Teie käsutuses!

Teemantpuurimine

Teemantsaagimine

Lammutamine

Teemantpuurimine – See on meie kirg!

Läbi tellise, betooni ja graniidi. Pole olemas materjali millest meie masinad läbi ei lähe.

Seina, põrandale ja lakke. Raskused on selleks, et neid murda.

Meie meeskond elab selleks,et teie keeruliseid või kergemad augu vajadused lahendada.

See on meie kutsumus.

Teemantsaagimine – See on meie rõõm!

Saagimisteenuse all pakume kivi ja betooni lõikamist.

Põhiliselt soovitakse saagida ukse- ja aknaavasid vahest ka kandilisi ventilatsiooniauke.

Erinevalt kivimaterjalidesse piikamis- või lammutustööna teostatud avade sissevõtmisest võimaldab teemantsaagimine kordades kiiremat vibratsioonivaba ning sirgeservalist töötulemust. Teemantlõikust kasutatakse nii uusehitustel kui renoveerimistöödel ukse-, akna- ja ventilatsiooniavade sissevõtmisel, kaablisoonte freesimisel, põrandaküttekaabli ning -torustiku paigaldamisel, vee- ning kanalisatsioonitrasside kanalite ettevalmistamisel jne. Teemantsaagida on võimalik kõiki ehitusel kasutatavaid kivimaterjale nagu raud- ja graniitbetoon, maakivi, põletatud savitellis, silikaat, fibo blokk vms. Sõltuvalt lõiketööde iseloomust (lõigatav kivimaterjal, lõigete sügavus, lõiked sise- või välistingimustes, tööd ehitusjärgus või remonditud keskkonnas vms.) on võimalik teostada teemantlõiketöid nii kuiv- kui märglõikusena.

Teemantsaagimine võimaldab kiiret ning vibratsioonivaba horisontaal- ning vertikaalsuunaliste sirgeservaliste lõigete saagimist erinevatesse kivimaterjalidesse. Teemantsaagimist kasutatakse laialdaselt erinevate kivikonstruktsioonide mõõtu-lõikamisel, betoonpõrandate paisumispragude lõikamisel, elektrikaablite, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonikanalite sissesaagimisel, erinevate akna-, ukse- jt. avade lõikamisel ning paljudel muudel töödel.
Teostame nii teemantmärg- kui kuivlõikust muuhulgas ka raskemalt töödeldava-matesse kivimaterjalidesse nagu raud- ning graniitbetoon, maa- ja paekivi vms.

Teemantsaagimisel ei ole takistuseks saetavas kivimaterjalis sisalduv armeering
mistõttu on teemantsaetavad ka erinevad raudbetoonkonstrutsioonid. Erinevalt piikamis- ja lõhkumistöödest puudub teemantsaagimisel saetavale pinnale nii löögi- kui vibratsioonkoormus mistõttu ei kujuta teemantsaagimine endast ohtu ümbritsevatele konstruktsioonidele. Teemantmärgsaagimisel kasutame lahti-saetud kivimaterjali sidumiseks ning saeteest väljutamiseks uhtumisvett mistõttu väldime ka suurema kivitolm levimist ümbruskonda. Vajadusel katame saagimis-tööde ajaks ümbritsevad pinnad kattekilega ning teostame ka saagimistöödel tekkiva uhtumisvee eemaldamise koos ehitusprahi utiliseerimisega.

Lammutus – Alati lõbus tegevus!

Puidust ja kivist eramute, suvilate ja tööstushoonete osaline või täielik lammutamine ning äravedu.

Hoonesiseste konstruktsioonide ja seadmete lammutamine ning demonteerimine.

Keldrite, pööningute ja välisterritooriumite koristamine prahist / jäätmetest.

Allahindlused on kokkuleppel ja sõltuvad töö iseloomust! Küsi hinnapakkumist – see on TASUTA!