Head töömehed Teie käsutuses!

ENNE TÖÖDE TELLIMIST PÖÖRATA TÄHELEPANU!

 • Kas töö teostamiseks on vajalik ehitusprojekt või ehitusluba.
 • Kas töö teostamiseks on töömaal piisavalt ruumi.
 • Kas puuritav ava ei kahjusta saetavas pinnas olevaid kommunikatsioone. (elektrikaablid, torustikud jne.)
 • Kas puurimine ja sellest tulenev müra, uhumisvesi ning tolm, ei kahjusta töömaad või selle lähiümbrust.
 • Kas objektil on tagatud piisava võimsusega elektriühendus. (min. 16A) 
 
 • Kas objektil on kättesaadav survevesi, teemantmasinate jahutamiseks.
 • Kuidas takistada, tööohutust silmaspidades, kõrvaliste isikute ligipääsu töömaale.
 • Kuidas lahendada teemantöödest tekkinud jääkide utiliseerimine.
 • Puuritavad ja lõigatavad avad peavad olema ette märgitud, kui ei ole kokku
  lepitud teisiti.
 • Töötamiseks kõrgemal kui 2,5m tagab klient tellingu või tõstuki.
 • Tellija tagab parkimiskoha ning sellega kaasnevad kulutused
   

SUUREMATE tööde puhul küsi hinnapakkumist – see on TASUTA!