Teemantsaagimine

august 19, 2016 Puurimine ja lõikamine , teemantsaagimine no comments

Erinevalt kivimaterjalidesse piikamis- või lammutustööna teostatud avade sissevõtmisest võimaldab teemantsaagimine kordades kiiremat vibratsioonivaba ning sirgeservalist töötulemust. Teemantlõikust kasutatakse nii uusehitustel kui renoveerimistöödel ukse-, akna- ja ventilatsiooniavade sissevõtmisel, kaablisoonte freesimisel, põrandaküttekaabli ning -torustiku paigaldamisel, vee- ning kanalisatsioonitrasside kanalite ettevalmistamisel jne. Teemantsaagida on võimalik kõiki ehitusel kasutatavaid kivimaterjale nagu raud- ja graniitbetoon, maakivi, põletatud savitellis, silikaat, fibo blokk vms. Sõltuvalt lõiketööde iseloomust (lõigatav kivimaterjal, lõigete sügavus, lõiked sise- või välistingimustes, tööd ehitusjärgus või remonditud keskkonnas vms.) on võimalik teostada teemantlõiketöid nii kuiv- kui märglõikusena.

Teemantsaagimine võimaldab kiiret ning vibratsioonivaba horisontaal- ning vertikaalsuunaliste sirgeservaliste lõigete saagimist erinevatesse kivimaterjalidesse. Teemantsaagimist kasutatakse laialdaselt erinevate kivikonstruktsioonide mõõtu-lõikamisel, betoonpõrandate paisumispragude lõikamisel, elektrikaablite, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonikanalite sissesaagimisel, erinevate akna-, ukse- jt. avade lõikamisel ning paljudel muudel töödel.
Teostame nii teemantmärg- kui kuivlõikust muuhulgas ka raskemalt töödeldava-matesse kivimaterjalidesse nagu raud- ning graniitbetoon, maa- ja paekivi vms.

Teemantsaagimisel ei ole takistuseks saetavas kivimaterjalis sisalduv armeering
mistõttu on teemantsaetavad ka erinevad raudbetoonkonstrutsioonid. Erinevalt piikamis- ja lõhkumistöödest puudub teemantsaagimisel saetavale pinnale nii löögi- kui vibratsioonkoormus mistõttu ei kujuta teemantsaagimine endast ohtu ümbritsevatele konstruktsioonidele. Teemantmärgsaagimisel kasutame lahti-saetud kivimaterjali sidumiseks ning saeteest väljutamiseks uhtumisvett mistõttu väldime ka suurema kivitolm levimist ümbruskonda. Vajadusel katame saagimis-tööde ajaks ümbritsevad pinnad kattekilega ning teostame ka saagimistöödel tekkiva uhtumisvee eemaldamise koos ehitusprahi utiliseerimisega.

Teemantlõikamine ning üleüldse kõik teemanttööd saad kiirelt ja parima hinnaga meilt. Küsi hinnapakkumist!

 Teemantsaagimine

Teemantpuurimine

august 19, 2016 Puurimine ja lõikamine , Teemantpuurimine no comments

Teemantpuurimine võimaldab kiiret ning vibratsioonivaba ventilatsiooni-, kanalisatsiooni-, tüübli- jt. avade puurimist erinevatesse kivimaterjalidesse. Teemantpuuritavad on nii raudbetoon, maakivi, silikaattellis kui teised kivimaterjalid. Teemantpuurimistööd on teostatavad nii kuiv- kui märgpuurimise teel. Puuritavad on nii horisontaalsed, vertikaalsed kui erinevate nurkade all puuritavad avad. Sõltuvalt teemantpuurimistööde teostamise viisist, puuritavast kivimaterjalist ning puuritava ava läbimõõdust on teemantpuuritavad puuravad kogupikkusega kuni 6 ning rohkem meetrit.

Teemantpuurimisel ei ole takistuseks puuritavas kivimaterjalis sisalduv armeering
ning seetõttu on teemantpuuritavad ka erinevad raudbetoonkonstruktsioonid. Erinevalt piikamisest ja löökpuurimisest puuduvad teemantpuurimisel puuritavale pinnale nii löögi- kui vibratsioonkoormus mistõttu ei kujuta teemantpuurimine endast ohtu ümbritsevatele ehituskonstruktsioonidele. Teemantmärgpuurimisel kasutatakse lahtipuuritud kivijäägi sidumiseks ning selle puurkäigust väljutami-seks jahutus-/ uhtumisvett ning seetõttu tekib märgpuurimisel minimaalselt tolmu. Vajadusel katame puurimistööde ajaks, võimalike vee- ja tolmukahjustuste vältimiseks, ümbritsevad pinnad kattekilega ning teostame ka jahutus-/ uhtumis-vee eemaldamise koos puurprahi koristuse ja utiliseerimisega.

 

Teemantpuurimine

Teemantpuurimine

Meilt saad kõik ühes lahenduse ja odava hinna kauba peale!
Küsi hinnapakkumist ning jõuame kindlasti kokkuleppeni!